Luulelõuna lastele – 30. mail

30. mail käisid meil raamatukogus külas Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi neljanda klassi lapsed koos oma klassijuhatajaga. Pidasime lastega koos luulelõunat. Istusime pisut eemal Andres Ehini pingikobarast, kuuskede varjus, et päike lastele liiga ei teeks, sest kevad on rõõmustanud meid tõsiselt soojade ilmadega.

lapsed olid valmistanud ettelugemiseks hulga luletusi, mida nad siis peast meile esitasid. Selgeks olid õpitud isegi mõned ühise rütmiliikumisega luuletused. Rääkisime erinevatest luulevormidest ja kuulasime erinevate autorite luuletusi. Lastega kordamööda esitas luuletusi ka raamatukogu lastetöötaja.